Drobečková navigace

O nás > Nabídka služeb > Územní plány

Územní plány

Územní plán řeší uspořádání celého území obce z hlediska využití veškerých ploch a koordinuje záměry stavebníků na rozmístění objektů pro výrobu, komunikací i staveb rodinných domků s veřejnými zájmy, např. zájmy ochrany přírody, ochrany veřejného zdraví a dalšími zájmy vyplývajícími zejména z platných zákonných předpisů. Má grafickou část zpracovanou obvykle na mapách v měřítku 1: 5000 a část textovou, kde jsou uvedeny podrobnosti řešení. Řešení územního plánu musí být náležitě zdůvodněno. O zpracování územního plánu nebo jeho změny rozhoduje zastupitelstvo obce. Územní plán je závazný pro rozhodování stavebního úřadu - vydávání územních rozhodnutí a povolování výstavby. 

 


brozek_left.jpg

Podporujeme:

Společnost pro podporu lidí          s mentálním postižením                 v České republlice, z.s.,
SPMP ČR pobočný spolek Brno

Lomená 530/44
617 00 Brno
Telefon: 545 581 458
IČ: 64326837

spmp_u2.jpg