Drobečková navigace

O nás > Partneři

Partneři

Ing. arch. Josef Ježek je držitelem autorizace České komory architektů a je oprávněn vykonávat činnost v celém rozsahu (velká autorizace). Je zapsán v seznamu autorizovaných architektů pod pořadovým číslem 01 506.

Projekční architektonický ateliér Ing. arch. J. Ježka vypracovává návrhy a projekty pozemních staveb všech typů, ale také návrhy interiérů a vnitřního vybavení, provádí autorské dozory a odborné spolupráce nebo poradenství.

Byl založen již v roce 1990 v prostorách bývalého Stavoprojektu Brno s.p. na Kounicově ulici v Brně, kde architekt do té chvíle působil. V roce 1995 se stal součástí sdružení projektantů a znalců Ateliér nad viaduktem, působícím v prostorách výškové budovy ŽS a.s. nad železničním viaduktem na Křídlovické ulici v Brně. Nyní se ateliér nachází v centru města Brna na adrese Lidická 44.

Kontakty:
e-mail:       jezek@archbrno.cz
tel.:             +420 545 582 530
mobil:        +420 722 910 416 brozek_main.jpg

Ing. Tomáš Hudec je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové na základě jmenování ze dne 25. 10. 1996 pod poř. č. 3181. Dále je držitelem autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby (č. a. 1002096).

http://www.znalechudec.cz

 

 

 


brozek_left.jpg

Podporujeme:

Společnost pro podporu lidí          s mentálním postižením                 v České republlice, z.s.,
SPMP ČR pobočný spolek Brno

Lomená 530/44
617 00 Brno
Telefon: 545 581 458
IČ: 64326837

spmp_u2.jpg